ဒီစာကိုသင်တွေ့ပါက ၎င်းချို့ယွင်းချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ရှိသော နောက်ထပ်ပြင်ပအရင်းအမြစ် များကို ဖွင့်ရန်အခက်အခဲရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

အဓိက မာတိကာ

ရုပ်ပုံဂရပ်များနှင့် မျဉ်းကွက်များ ပြုလုပ်ခြင်း

မျဉ်းကွက်တစ်ခု ဖန်တီးရန် အချက်အလက် အစုအဝေးတွင် တန်ဖိုးများ အားလုံး ပါဝင်သော နံပါတ်မျဉ်းတစ်ခုကို ပထမဆုံး ပြုလုပ်ပါ။ ထို့နောက် နံပါတ်မျဉ်းပေါ်တွင် အချက်အလက်တန်ဖိုး အထက်တွင် X (သို့မဟုတ် အစက်) ကို ထားပါ။ အချက်အလက်အစုအဝေးတွင် တန်ဖိုးတစ်ခုသည် တစ်ကြိမ်ထက် ပိုလျှင် တစ်ကြိမ်စီအတွက် ထိုဂဏန်းအပေါ်တွင် X များကို ထားပါ။.

ဗီဒီယိုစာသား