ဒီစာကိုသင်တွေ့ပါက ၎င်းချို့ယွင်းချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ရှိသော နောက်ထပ်ပြင်ပအရင်းအမြစ် များကို ဖွင့်ရန်အခက်အခဲရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

အဓိက မာတိကာ

Unit 7: တိုင်းတာမှုနှင့်အချက်အလက်

၁,၈၀၀ possible mastery points
ကျွမ်းကျင်သွားပါပြီ
ကျွမ်းကျင်မှုရှိပါတယ်
အကျွမ်းတဝင်ရှိပါတယ်
ကြိုးစားပြီးပါပြီ
မစရသေးပါ
ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိ
အခန်းပြတ်စစ်ဆေးမှု

ယခုအခန်းနှင့်ပတ်သက်၍

အလျားတိုင်းတာခြင်း၊ အချိန်ပြောခြင်း၊ ငွေရေတွက်ခြင်းနှင့် ဂရပ်များပြုလုပ်ခြင်းကို လေ့လာပါ။

လေ့ကျင့်မည်

အထက်ဖော်ပြပါကျွမ်းကျင်မှုများတွင်အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး ကျွမ်းကျင်မှုရမှတ် ၄၀၀ မှတ်ကိုစုဆောင်းပါ
အထက်ဖော်ပြပါကျွမ်းကျင်မှုများတွင်အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး ကျွမ်းကျင်မှုရမှတ် ၁၆၀ မှတ်ကိုစုဆောင်းပါ
အထက်ဖော်ပြပါကျွမ်းကျင်မှုများတွင်အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး ကျွမ်းကျင်မှုရမှတ် ၅၆၀ မှတ်ကိုစုဆောင်းပါ

လေ့ကျင့်မည်

အထက်ဖော်ပြပါကျွမ်းကျင်မှုများတွင်အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး ကျွမ်းကျင်မှုရမှတ် ၃၂၀ မှတ်ကိုစုဆောင်းပါ
သင့်အတွက်နောက်လာမည့်အကြောင်းအရာ

အခန်းပြတ်စစ်ဆေးမှု

ယခုအခန်းရှိကျွမ်းကျင်မှုများအားလုံးအပေါ်အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး ကျွမ်းကျင်မှုရမှတ် ၁,၈၀၀ မှတ်ကို ရယူပါ