ဒီစာကိုသင်တွေ့ပါက ၎င်းချို့ယွင်းချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ရှိသော နောက်ထပ်ပြင်ပအရင်းအမြစ် များကို ဖွင့်ရန်အခက်အခဲရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

အဓိက မာတိကာ

Unit 1: ရေတွက်ခြင်းနှင့်နေရာတန်ဖိုး

၁,၃၀၀ possible mastery points
ကျွမ်းကျင်သွားပါပြီ
ကျွမ်းကျင်မှုရှိပါတယ်
အကျွမ်းတဝင်ရှိပါတယ်
ကြိုးစားပြီးပါပြီ
မစရသေးပါ
ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိ
အခန်းပြတ်စစ်ဆေးမှု

ယခုအခန်းနှင့်ပတ်သက်၍

ရေတွက်နည်းကိုလေ့လာပါ။ သင်မြင်သောအရာဝတ္ထုမည်မျှကိုပြောပါ။ ဆယ်ကျော်သက်နံပါတ်များနှင့်မည်သို့ခွဲခြားရမည်ကိုလေ့လာပါ။

လေ့ကျင့်မည်

အထက်ဖော်ပြပါကျွမ်းကျင်မှုများတွင်အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး ကျွမ်းကျင်မှုရမှတ် ၇၂၀ မှတ်ကိုစုဆောင်းပါ
အထက်ဖော်ပြပါကျွမ်းကျင်မှုများတွင်အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး ကျွမ်းကျင်မှုရမှတ် ၃၂၀ မှတ်ကိုစုဆောင်းပါ
သင့်အတွက်နောက်လာမည့်အကြောင်းအရာ

အခန်းပြတ်စစ်ဆေးမှု

ယခုအခန်းရှိကျွမ်းကျင်မှုများအားလုံးအပေါ်အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး ကျွမ်းကျင်မှုရမှတ် ၁,၃၀၀ မှတ်ကို ရယူပါ