ဒီစာကိုသင်တွေ့ပါက ၎င်းချို့ယွင်းချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ရှိသော နောက်ထပ်ပြင်ပအရင်းအမြစ် များကို ဖွင့်ရန်အခက်အခဲရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

အဓိက မာတိကာ

Unit 4: တိုင်းတာမှု၊ အချက်အလက်၊ ဂျီဩမေတြီ

၁,၄၀၀ possible mastery points
ကျွမ်းကျင်သွားပါပြီ
ကျွမ်းကျင်မှုရှိပါတယ်
အကျွမ်းတဝင်ရှိပါတယ်
ကြိုးစားပြီးပါပြီ
မစရသေးပါ
ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိ
အခန်းပြတ်စစ်ဆေးမှု

ယခုအခန်းနှင့်ပတ်သက်၍

ရှေ့ဦးစွာ အလျားများကို စတုရန်းနှင့် မျဉ်းတံ ယူနစ်များ သုံးပြီး တိုင်းတာမည်။ အလျားများကို နှိုင်းယှဉ်ခန့်မှန်းပြီး စားဖြင့် ရေးသားသော အလျားဆိုင်ရာ ပုစ္ဆာများ ဖြေရှင်း နိုင်ရမည်။ ထို့နောက် ပုံပြ ဂရပ်များ၊ ဘား ဂရပ်များနှင့် မျဉ်းကွက်များ ပြုလုပ်ပြီး ဖတ်နိုင်ရမည်။ ထို့နောက် အနာလောက် နာရီနဲ့ အချိန်ပြောနိုင်ရမည်။ အမေရိကန်သုံး ဒေါ်လာနှင့် အကြွေပြားများ ရေတွက် နိုင်ရမည်။ ထို့နောက် စတုဂံများ၊ ဆဌဂံများနှင့် အဌဂံများကို ကွဲပြားသိနိုင်ရမည်။ နောက်ဆုံးအားဖြင့် ပုံသဏ္ဌာန်များကို တူညီသော အပိုင်းများ ပိုင်းခြား နိုင်ရမည်။

အထက်ဖော်ပြပါကျွမ်းကျင်မှုများတွင်အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး ကျွမ်းကျင်မှုရမှတ် ၇၂၀ မှတ်ကိုစုဆောင်းပါ
အထက်ဖော်ပြပါကျွမ်းကျင်မှုများတွင်အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး ကျွမ်းကျင်မှုရမှတ် ၂၄၀ မှတ်ကိုစုဆောင်းပါ
သင့်အတွက်နောက်လာမည့်အကြောင်းအရာ

အခန်းပြတ်စစ်ဆေးမှု

ယခုအခန်းရှိကျွမ်းကျင်မှုများအားလုံးအပေါ်အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး ကျွမ်းကျင်မှုရမှတ် ၁,၄၀၀ မှတ်ကို ရယူပါ