ဒီစာကိုသင်တွေ့ပါက ၎င်းချို့ယွင်းချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ရှိသော နောက်ထပ်ပြင်ပအရင်းအမြစ် များကို ဖွင့်ရန်အခက်အခဲရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

အဓိက မာတိကာ

ဂဏန်း ၃ လုံးပါ ကိန်းများ နှုတ်ခြင်း (ပြန်အုပ်စုမဖွဲ့)

ဆာလ်သည် နေရာလိုက်တန်ဖိုးကို အခြေခံပြီး ၃၅၇-၂၅၁ ကို မည်ကဲ့သို့ နှုတ်ရမည်ကို ပြသသည်။.

ဗီဒီယိုစာသား