ဒီစာကိုသင်တွေ့ပါက ၎င်းချို့ယွင်းချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ရှိသော နောက်ထပ်ပြင်ပအရင်းအမြစ် များကို ဖွင့်ရန်အခက်အခဲရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

အဓိက မာတိကာ

Course: ဒုတိယတန်း > Unit 2

Lesson 6: ၁၀၀ အတွင်း ပေါင်းခြင်းနှင့် နှုတ်ခြင်း မဟာဗျူဟာ

53 + 17 ကို 10 ဖြင့် အုပ်စုဖွဲ့ပြီး ပေါင်းခြင်း

ဆာလ်သည် ၅၃ + ၁၇ ကို ကိန်းများ ပိုင်းခြားပြီး ၁၀ ဖြင့် အုပ်စုဖွဲ့ခါ ပေါင်းသည်။.

ဗီဒီယိုစာသား