ဒီစာကိုသင်တွေ့ပါက ၎င်းချို့ယွင်းချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ရှိသော နောက်ထပ်ပြင်ပအရင်းအမြစ် များကို ဖွင့်ရန်အခက်အခဲရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

အဓိက မာတိကာ

နေရာလိုက် တန်ဖိုး ဥပမာ ၄၂

ဆာလ်သည် ကိန်း ၄၂ တွင် ၄ သည် ဆယ်နေရာ နှင့် ၂ သည် ခုနေရာ အဖြစ် ပြသသည်။.

ဗီဒီယိုစာသား