ဒီစာကိုသင်တွေ့ပါက ၎င်းချို့ယွင်းချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ရှိသော နောက်ထပ်ပြင်ပအရင်းအမြစ် များကို ဖွင့်ရန်အခက်အခဲရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

အဓိက မာတိကာ

သွယ်ဝိုက်၍ တိုင်းတာခြင်း

ပြဿနာ

ကျွန်တော်၏ သင်္ချာစာအုပ်သည် ကျွန်တော်၏ သိပ္ပံစာအုပ်ထက် ပိုရှည်ပါသည်။
ကျွန်တော်၏ သိပ္ပံစာအုပ်သည် ကျွန်တော်၏သဒ္ဒါစာအုပ်ထက် ပိုရှည်ပါသည်။
အရှည်ဆုံးမှ အတိုဆုံးအထိ စာအုပ်များကို စီစဉ်ပါ။
အရှည်ဆုံးစာအုပ်ကို ဘယ်ဘက်တွင် ထားပါ။
1