ဒီစာကိုသင်တွေ့ပါက ၎င်းချို့ယွင်းချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ရှိသော နောက်ထပ်ပြင်ပအရင်းအမြစ် များကို ဖွင့်ရန်အခက်အခဲရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

အဓိက မာတိကာ

Unit 3: တိုင်းတာမှု၊ အချက်အလက်၊ ဂျီဩမေတြီ

၇၀၀ possible mastery points

ယခုအခန်းနှင့်ပတ်သက်၍

ပထမဦးစွာ အရာဝတ္ထုများကို အရှည်ဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ပြီး၊ တူညီသော ယူနစ် အရှည်များဖြင့် ဟာကွက် သို့မဟုတ် ထပ်ခြင်းမရှိပဲ အရာဝတ္ထုများကို တိုင်းတာမည်။ ထို့နောက် ဘားဇယား ဖတ်ခြင်းနှင့် အဓိပ္ပါယ်ကောက်ခြင်း၊ လက်တံပါနာရီဖြင့် အချိန်ကြည့်ခြင်းနှင့် ပုံသဏ္ဌာန်များ အကြောင်း သင်ယူရမည်။

လေ့ကျင့်မည်

အထက်ဖော်ပြပါကျွမ်းကျင်မှုများတွင်အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး ကျွမ်းကျင်မှုရမှတ် ၃၂၀ မှတ်ကိုစုဆောင်းပါ

လေ့ကျင့်မည်

လေ့ကျင့်မည်

  • တစ်ဝက်အဆင့်တက်ဖို့အတွက်မေးခွန်း 4 ခုရဲ့ 3 ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါ
အထက်ဖော်ပြပါကျွမ်းကျင်မှုများတွင်အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး ကျွမ်းကျင်မှုရမှတ် ၂၄၀ မှတ်ကိုစုဆောင်းပါ
သင့်အတွက်နောက်လာမည့်အကြောင်းအရာ

အခန်းပြတ်စစ်ဆေးမှု

ယခုအခန်းရှိကျွမ်းကျင်မှုများအားလုံးအပေါ်အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး ကျွမ်းကျင်မှုရမှတ် ၇၀၀ မှတ်ကို ရယူပါ