ဒီစာကိုသင်တွေ့ပါက ၎င်းချို့ယွင်းချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ရှိသော နောက်ထပ်ပြင်ပအရင်းအမြစ် များကို ဖွင့်ရန်အခက်အခဲရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

အဓိက မာတိကာ

စာသားဖြင့် ဖော်ပြသော ပုစ္ဆာများ ပေါင်းခြင်းနှင့် နှုတ်ခြင်း - ဂေါ်ရီလာ

ဆာလ်သည် စာသားဖြင့် ဖော်ပြသော ပေါင်းခြင်းနှင့် နှုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပုစ္ဆာများကို တွက်ချက်သည်။.

ဗီဒီယိုစာသား