ဒီစာကိုသင်တွေ့ပါက ၎င်းချို့ယွင်းချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ရှိသော နောက်ထပ်ပြင်ပအရင်းအမြစ် များကို ဖွင့်ရန်အခက်အခဲရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

အဓိက မာတိကာ

စာသားဖြင့် ဖော်ပြသော ပေါင်းခြင်းနှင့် နှုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပုစ္ဆာများ 2

ပြဿနာ

သစ်ကိုင်းပေါ်တွင် ရှဉ့်အချို့ ထိုင်နေကြသည်။ နောက်ထပ် ရှဉ့် 6 ကောင် ရောက်လာခဲ့သည်။ ယခု သစ်ကိုင်းပေါ်တွင် ရှဉ့် 11 ကောင် ရှိပါသည်။
သစ်ကိုင်းပေါ်၌ ပထမတွင် ရှဉ့်အကောင် မည်မျှ ရှိခဲ့သနည်း။
  • အသင့်လျော်ဆုံးအဖြေသည်
  • 6 ကဲ့သို့သော ကိန်းပြည့်ဖြစ်ရမည်
  • အတိအကျ ဒဿမကိန်းတစ်ခု၊ ဥပမာ 0.75
  • အရှင်းဆုံး အပိုင်းကိန်းတစ်ခု၊ ဥပမာ 3/5
  • အရှင်းဆုံး အပိုင်းကိန်းတစ်ခု၊ ဥပမာ 7/4
  • ကိန်းရောတစ်ခု၊ ဥပမာ 1 3/4
ရှဉ့်များ