ဒီစာကိုသင်တွေ့ပါက ၎င်းချို့ယွင်းချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ရှိသော နောက်ထပ်ပြင်ပအရင်းအမြစ် များကို ဖွင့်ရန်အခက်အခဲရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

အဓိက မာတိကာ

Unit 2: ပေါင်းခြင်းနှင့် နှုတ်ခြင်း

၁,၅၀၀ possible mastery points
ကျွမ်းကျင်သွားပါပြီ
ကျွမ်းကျင်မှုရှိပါတယ်
အကျွမ်းတဝင်ရှိပါတယ်
ကြိုးစားပြီးပါပြီ
မစရသေးပါ
ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိ
အခန်းပြတ်စစ်ဆေးမှု

ယခုအခန်းနှင့်ပတ်သက်၍

ပထမဦးစွာ ပေါင်းခြင်းနှင့် နှုတ်ခြင်း တို့ ဆက်စပ်ပုံကို သင်ယူရမည်။ ပြီးနောက် ၂၀ သို့မဟုတ် ၎င်းထက်ငယ်သော ကိန်းများ ပေါင်းခြင်းနှင့် နှုတ်ခြင်းကို သင်ယူရမည်။ စာသားဖြင့်ဖော်ပြသော ပေါင်းခြင်း၊ နှုတ်ခြင်း ပုစ္ဆာများကို ဖြေရှင်းရမည်။ နောက်ဆုံးအားဖြင့် ဂဏန်းနှစ်လုံးပါ ကိန်းများ ပေါင်းခြင်းကို သင်ယူရမည်။

လေ့ကျင့်မည်

အထက်ဖော်ပြပါကျွမ်းကျင်မှုများတွင်အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး ကျွမ်းကျင်မှုရမှတ် ၃၂၀ မှတ်ကိုစုဆောင်းပါ

လေ့ကျင့်မည်

  • ညီမျှခြင်းအဆင့်တက်ဖို့အတွက်မေးခွန်း 7 ခုရဲ့ 5 ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါ

သင်ယူမည်

  • ယခုသင်ခန်းစာတွင် မည်သည့်ဗီဒီယိုများ သို့မဟုတ် ဆောင်းပါးများမရရှိနိုင်ပါ။

လေ့ကျင့်မည်

အထက်ဖော်ပြပါကျွမ်းကျင်မှုများတွင်အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး ကျွမ်းကျင်မှုရမှတ် ၁၆၀ မှတ်ကိုစုဆောင်းပါ
အထက်ဖော်ပြပါကျွမ်းကျင်မှုများတွင်အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး ကျွမ်းကျင်မှုရမှတ် ၃၂၀ မှတ်ကိုစုဆောင်းပါ

လေ့ကျင့်မည်

လေ့ကျင့်မည်

အထက်ဖော်ပြပါကျွမ်းကျင်မှုများတွင်အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး ကျွမ်းကျင်မှုရမှတ် ၄၀၀ မှတ်ကိုစုဆောင်းပါ
သင့်အတွက်နောက်လာမည့်အကြောင်းအရာ

အခန်းပြတ်စစ်ဆေးမှု

ယခုအခန်းရှိကျွမ်းကျင်မှုများအားလုံးအပေါ်အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး ကျွမ်းကျင်မှုရမှတ် ၁,၅၀၀ မှတ်ကို ရယူပါ